Kommunpolitiskt program

Piratpartiet i Uppsala

Senast reviderat den 13 augusti 2010

Kunskapsstaden Uppsala
Kunskap är makt. Genom att utrusta våra barn och unga med kunskap ger vi dem makt över sina liv och makt att bygga sin egen framtid. Men synen på vad som är kunskap och vilken kunskap som är viktig är föränderlig. Piratpartiet vill anpassa skolan för framtidens behov och höja kvalitén i utbildningen genom att tillvarata de möjligheter ny teknologi ger oss.

Kunskap är också framtiden. För att säkra Uppsalas kunkurrenskraft och framgång som stad i framtiden vill Piratpartiet tillvarata de möjligheter vi har som universitetsstad och också satsa på framtidsområden genom att ge kunskapsintensiva företag möjlighet att växa och bli starka. Att Uppsalabor har ett arbete att gå till är en rättighet för varje person och förutsättning för Uppsalas välstånd.

Piratpartiet vill:

 • att kommunen aktivt bearbetar etablerade kunskapsintensiva företag att förlägga hela eller delar av sin verksamhet i Uppsala.
 • att kommunen arbetar för att få en betydande och balanserad industri inom framtidsområdena bioteknik, informationsteknologi och energi/miljöteknik.
 • att kommunen skall reservera mark och förbereda infrastruktur för att näringslivet skall kunna växa i Uppsala.
 • att bostadstillgången förbättras för att underlätta för ungdomar och studenter att flytta till eller stanna kvar i Uppsala.
 • att kollektivtrafiken effektiviseras för Uppsalas ytterområden.
 • att alla medborgare, såväl vuxna som barn, får en god kunskap om möjligheter och risker med modern informationsteknologi och hur man praktiskt använder tekniken.
  att skolans elever utbildas i principer för användning av flera vanliga typer av datorprogram. Detta borgar för flexibilitet och förmåga till utveckling.
 • att skolans elever utbildas för att bli framgångsrika deltagare i informationssamhället där det bland annat är viktigt att kunna sovra, tolka och kritiskt granska information och att kunna kommunicera elektroniskt med hjälp av text, bild, tal och rörlig bild både i det enskilda samtalet och i större omfattning.
 • att skolan använder sig av arbetssätt som främjar kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga hos eleven.
 • att skolan tillhandahåller trådlös internetuppkoppling i sina lokaler för elever och personal.
 • att informationsteknologi används i större omfattning i utbildningen för att höja kvalitén, underlätta för föräldrar att få insyn i sina barns skolgång och för att underlätta för barn och vuxna att studera hemifrån.
  undersöka möjligheten att varje högstadieelev ska få en bärbar skoldator som kan användas i studierna.
 • att den digitala mångfalden utnyttjas till att förse eleverna med kurslitteratur i format som passar den enskilda individen och att dokument görs tillgängliga i format så att alla elever kan ha tillgång till dem även på datorer i hemmet.
 • att öppna trådlösa nätverk skall finnas tillgängligt i centrala Uppsala.
 • att alla hushåll ges möjlighet till fritt val av tjänsteleverantör för anslutning till Internet.

Kulturstaden Uppsala

Kultur stärker individen och gemenskapen, är meningsskapande och kan skänka glädje, lust och välbefinnande. Den skapas gemensamt med vårt kulturarv som grund och alla som tar del av den blir medproducenter. Kultur som manifesteras vid en viss tid och plats kan fortsätta leva och vidareutvecklas av invånarna.
Ökad tillgång till kultur leder till att ännu mer kultur kommer till. Därför är tillgängliggörande och spridning av kultur i grunden något positivt. Kultur bör ges en naturlig plats i samhället och biblioteket bör vara ett fritt kulturbärande och kulturfrämjande instrument för invånarna.

Piratpartiet vill:

 • i kommunens kulturella verksamhet så långt som möjligt se till att all kultur kommunen finansierar, dokumenteras och att dokumentationen blir tillåten för spridning.
 • i kommunens biblioteksverksamhet premiera öppna format, och format utan
 • kopieringsskydd.att kommunen i upphandling som inkluderar upphovsrättsligt skyddade verk premierar verk som släppts under öppna licenser.

Trygga Uppsala

Trygghet är att kunna lita på sin omgivning, att få hjälp när man behöver det, och att få vara i fred när man så önskar. Vi skall kunna slå larm när fara hotar, och vi vill kommunicera förtroligt med vänner och anhöriga.
Trygghet är också vetskapen om att samhället fungerar, att vi kan kan dra nytta av varor, tjänster och offentlig service utan att riskera hälsa eller privatekonomi. Som väljare och skattebetalare har vi rätt att se vad våra pengar används till. Som konsumenter vill vi veta vad maten innehåller och hur barnens leksaker har framställts.
Vi är trygga som individer när vi känner att vi har kontroll över våra liv, när vi själva bestämmer vad som skall få ta upp vår tid.

Piratpartiet vill:

 • verka för en trygg stadsmiljö utan att kränka integriteten till exempel genom att förbättra belysningen.
 • att kommunen i upphandling och samarbeten ställer krav på trafikbolag så att enskilda resenärers reseväg inte registreras.
 • att elever ska ha skydd för privat elektronisk kommunikation även när den sker över skolans system.
 • att kommunen ska sträva efter att använda programvara och format som långsiktigt ger stor valfrihet för kommunen och hög tillgänglighet för systemens användare. Man ska undvika inlåsning och exkludering.
 • att kommunen strävar efter att offentliga handlingar läggs ut på internet.
  öka transparensen i kommunens beslut genom ett målinriktat arbete för att i varje steg öka insynen.
 • underlätta folkomröstningsinitiativ genom att tillhandahålla stöd för insamling av underskrifter på kommunens hemsida.
  stödja folkomröstningsinitiativ i fullmäktige.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: